Kasvinsuojeluainerekisteriin avattu uusia hakutoimintoja

1.6.2021

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylläpitämässä KemiDigi-palvelun kasvinsuojeluainerekisterissä on otettu käyttöön uusia hakutoimintoja. Kasvinsuojeluainerekisteristä löytyvät tiedot kaikista Suomessa hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista.

KemiDigi on kemikaalitietoon keskittynyt verkkopalvelu, josta löytyy tietoa kemikaaleista sekä ammattilaisille että kuluttajille. 

Nyt julkaistut uudet hakutoiminnot mahdollistavat kasvinsuojeluaineiden hakemisen entistä tarkemmilla hakutiedoilla esimerkiksi viljelykasvin tai torjuttavan tuholaisen mukaan. Hakutiedoksi voi määritellä myös käytön rajoituksen kuten pölyttäjä- tai vesistörajoituksen, tehoaineen vaikutustavan tai valmisteen käyttöpaikan. Uutena ominaisuutena rekisteristä löytyy myös luvan voimassaolon ja siirtymäaikojen päivämäärät.

Laajennetut hakutoiminnot mahdollistavat haun

 • viljelykasvin ja torjunnan kohteen mukaan
 • käyttöpaikan (avomaa, kasvihuone, tunnelit, terassit jne.) mukaan
 • käyttäjäryhmän (ammattikäyttäjä/kuluttajakäyttäjät) mukaan
 • valmisteryhmän mukaan (kasvitautivalmiste, rikkakasvivalmiste, tuhoeläinvalmiste, kasvunsääde, muu kasvinsuojeluvalmiste)
 • tehoaineen vaikutustavan mukaan
 • valmisteen ominaisuuden (peittausaine, biologinen, vähäriskinen) mukaan
 • käytön rajoitusten mukaan
 • luvanhaltijan mukaan
 • lupatyypin (päälupa, minor use-lupa, poikkeuslupa) mukaan
 • valmisteen lupiin liittyvien päivämäärien mukaan. Valmisteen lupa on voimassa sarakkeen ”Luvan viimeinen voimassaolopäivä” päivämäärään asti. Luvan voimassaolo jatkuu tästä päivämäärästä eteenpäin, jos sen uusimista on haettu ja hyväksymisen ehdot täyttyvät edelleen. Jos lupaa ei jatketa, valmisteen myynnille ja käytölle annetaan siirtymäajat.
 • Tiedot päivittyneet -haulla voidaan hakea valmisteet, joiden lupaan on tullut muutoksia, esim. käyttökohteista on poistunut viljelykasvi. Valmisteen tiedoissa Huomiot-kentässä on teksti, mistä lähtien uuden luvan ehtoja on noudatettava

Rekisteristä on voinut aiemmin hakea tietoa hyväksytyistä ja poistuneista valmisteista esimerkiksi valmisteen nimellä, rekisterinumerolla ja tehoaineilla. Nämä hakutoiminnot säilyvät edelleen.