Kasvinsuojeluaineiden käyttö

Kasvinsuojeluaineiden myyntipäällyksen merkinnöissä on ohjeet siitä, miten kasvinsuojeluaineita käytetään.  Varmista kasvinsuojeluaineiden turvallinen käyttö ja noudata myyntipäällysten käyttöohjeita. Voit tarkastaa ajantasaiset ohjeet kasvinsuojeluainerekisteristä. 

Jos käytät kasvinsuojeluaineita ammatissasi, sinun tulee suorittaa kasvinsuojelututkinto ja testauttaa kasvinsuojeluruisku säännöllisesti. Ammattikäyttäjiä ovat muun muassa maanviljelijät, viheraluetyöntekijät ja golfkentänhoitajat. 

Osa kasvinsuojeluaineista on tarkoitettu vain ammattikäyttöön ja osa myös kuluttajakäyttöön