Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelma NAP

Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelman tavoitteena on

  • vähentää kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia terveys- ja ympäristöriskejä
  • edistää integroitua kasvinsuojelua ja vaihtoehtoisia torjuntamenetelmiä
  • vähentää riippuvuutta kasvinsuojeluaineiden käytöstä.

Jokaisella EU-maalla on oma toimintaohjelmansa. Ohjelmien tavoitteet ja toimenpiteet pohjautuvat torjunta-aineiden kestävän käytön puitedirektiiviin. Suomen ensimmäinen ohjelma julkaistiin 2011 ja sen väliraportti  2018. Päivitetty ohjelma julkaistiin helmikuussa 2018.