Kasvinsuojeluteollisuus ry EU:n Pellolta pöytään strategiasta: päätöksenteon tulee perustua faktoihin

20.5.2020


EU:n komissio on julkaissut tänään Pellolta pöytään -strategian. Strategian tavoitteena on kehittää kestävää elintarvikejärjestelmää. Pyrkimyksenä on vähentää mm. ympäristö- ja ilmastojalanjälkeä ja vahvistaa toiminnan vastuullisuutta koko ruokaketjussa pellolta pöytään.

Ratkaisun tulee olla sellainen, että se mahdollistaa kestävän ja turvallisen ruoan tuotannon EU:n alueella myös tulevaisuudessa. On huolehdittava siitä, että maatalous on kannattavaa ja tuotantomäärä on riittävä elintarviketuotannon turvaamiseksi myös poikkeusolosuhteissa. Päätettävien toimenpiteiden tulee olla perusteltuja ja niiden tulee pohjautua faktoihin ja tieteeseen.

Innovaatiot ovat avainasemassa uusien ratkaisujen löytymiselle. Olemme huolissamme siitä, että EU:n lainsäädännöllinen ja poliittinen ympäristö muodostuu esteeksi kasvinsuojelualan kehittämisessä ja uusien kasvinsuojeluinnovaatioiden hyödyntämisessä. Riskinä on, että viljelijät menettävät käytössä olevia keinoja nopeammin kuin uusia tulee tilalle.

Euroopan kasvinsuojeluteollisuusjärjestö ECPA julkaisi keväällä selvityksen, jossa arvioidaan, että sadonmenetys hehtaaria kohti olisi Suomessa keskimäärin 41%, jos hyväksyntä poistetaan kaikilta niiltä kasvinsuojeluaineiden tehoaineilta, jotka ovat nykyisen lainsäädännön mukaan riskiryhmässä. Jo tällä on vakava vaikutus tuotannon kannattavuuteen ja tuotetun sadon määrään.

Nyt julkaistussa EU:n strategiassa esitetään uutta 50 % vähennystä kemiallisten kasvinsuojeluaineiden kokonaiskäyttöön vuoteen 2030 mennessä. Tälle ei ole tieteellistä perustetta, miten se parantaa esimerkiksi ympäristön tilaa. Poliittisin perustein tehty päätös johtaa erittäin vakaviin ongelmiin paikallisen ruoantuotannon turvaamisessa niin Suomessa kuin koko EU:n alueella.


Lisätietoja:

puheenjohtaja Erik Lindroos, p. 045 212 8381, erik.lindroos@nordiskalkali.fi

asiamies Mari Raininko, p. 040 635 4700, mari.raininko@kemianteollisuus.fi