Selvitys tehoaineiden vähentymisen vaikutuksista Euroopassa julkaistu

24.4.2020

Euroopan kasvinsuojeluteollisuus ECPA on julkaissut selvityksen, jossa on arvioitu tehoaineiden poistumisen vaikutuksia maataloustuotantoon Euroopassa. Selvitys on tehty seitsemässä EU-maassa, joista Suomi on yksi. 

EU on tiukentanut viime vuosina  tehoaineiden hyväksynnäntää koskevaa lainsäädäntöä, joka on johtanut käytettävissä olevien tehoaineiden merkittävään vähenemiseen. Korvaavia aineita tai muita tapoja tautien, tuholaisten ja rikkakasvien torjuntaan ei ole välttämättä saatavilla. Pienentynyt ainevalikoima ja vaihtoehtoiset keinot nostavat tuotannon kustannuksia ja laskevat satotasoja sekä heikentävät sadon laatua. Tehoaineiden vähentymisellä on vaikutusta niin tautien, tuholaisten kuin rikkakasvien torjuntaan viljelykasveilla. 

Selvitys löytyy täältä