TUKES: EU:n komissio kielsi tiaklopridin käytön kasvinsuojeluaineena

18.3.2020

EU:n komissio on päättänyt kieltää tuhoeläinten torjunnassa käytetyn tiaklopridin. Valmisteet Biscaya OD 240, Calypso SC 480 ja Maatilan Tiaklopi sisältävät tehoaineenaan tiaklopridia. Niiden käyttö on sallittua 3.2.2021 saakka ja myynti 20.6.2020 saakka.

Suomessa kasvinsuojeluainerekisterissä on kolme tiaklopridia sisältävää valmistetta Biscaya OD 240, Calypso SC 480 ja Maatilan Tiaklopi. Ne on hyväksytty käytettäväksi rapsikuoriaisen torjuntaan rypsiltä ja rapsilta, kirvojen torjuntaan perunalta, omenakääriäisen, -sahiaisen ja kirvojen torjuntaan hedelmäpuilta ja mansikalta sekä useiden tuhohyönteisten torjuntaan monilta vihanneksilta, juureksilta ja marjoilta kasvihuoneessa ja avomaalla.

EU:n komission täytäntöönpanoasetus tiaklopridin hyväksymättä jättämisestä on annettu 13.1.2020. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tehnyt asetuksen mukaiset päätökset tiaklopridia tehoaineenaan sisältävien Biscaya OD 240 , Calypso SC 480  ja Maatilan Tiaklopi -valmisteiden poistamisesta kasvinsuojeluainerekisteristä. Valmisteiden myynti on sallittua 20.6.2020 saakka ja käyttö 3.2.2021 saakka, jolloin valmisteet poistetaan kasvinsuojeluainerekisteristä.

Syyt hyväksymättä jättämiseen

Kaikkien kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden hyväksyttävyys arvioidaan EU:ssa tietyin väliajoin. Tiaklopridi on hyväksytty tehoaineeksi ensimmäisen kerran EU:ssa vuonna 2005. Sen uudelleenarviointi on saatu nyt valmiiksi eikä se tullut enää hyväksytyksi uudelleen.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) yhteenvedon mukaan tiaklopridin aineenvaihduntatuotteet ovat riski pohjavesien saastumiselle, ja riskinarviointia ei ollut mahdollista saattaa päätökseen vesieliö- ja mehiläisvaikutusten osalta. Lisäksi tiaklopridi on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Marja Suonpää, p. 029 5052 093, etunimi.sukunimi@tukes.fi